Services

אבטחת מידע וסייבר

כאשר אנו מדברים על כל מה שהניידות מסוגלת להציע, אנו מתמקדים ביישומים היכולים להפוך את העסק שלנו לטוב יותר, גמיש יותר, בעל יכולת תגובה טובה יותר וכמובן, רווחי יותר. עם זאת, כאשר אנו עוברים לסוגיית ניהול הממד הנייד החדש, הכולל מכשירים, יישומים, שילוב מערכות מורשת וכו', אנו מפנים את עיקר תשומת הלב שלנו לנושא האבטחה. ועל כן, במוביליטי פרו, Cybersecurity הוא השם בו אנו משתמשים כמטרייה לכל הנושאים הקשורים לניהול ניידות. יצרנו מאגר ידע מקיף בתוך החברה עבור כל אחד מתחומים אלה, המפורטים להלן, תוך שימוש ביישומים מן המדרגה הראשונה.

  • אבטחה
  • ניהול ניידות בחברות
  • ניהול זהות
  • שירותים מבוססי מיקום