Services

שירותי ענן

"הענן". בכל הקשר פרט לאינטרנט, מונח זה עשוי להישמע כמבשר רעות, אולם עבור מרביתנו כיום, מדובר בישות גדולה ומעורפלת המאפשרות לעשות דברים נפלאים, כגון דואר אלקטרוני ברשת ושיתוף קבצים מקוון. אף כי המחשוב בענן קיים כבר מזה מספר עשרות שנים (המונח "מחשוב בענן" נטבע לראשונה ב-1996 ע"י המהנדסים של Compaq Computer, בעוד שהיישומים של המחשוב בענן התרחשו עוד קודם לכן), הרי שהמונח נכנס לתודעתנו המשותפת רק בעשר השנים האחרונות. מרבית, אם לא כל, הפופולריות של הענן כיום נובעת מהתפשטות השימוש במכשירים ניידים, היוצרת צורך בנקודות גישה מרובות לאותו מידע ו/או אותם שירותים. כלי הניידות מבוססי הענן הנכונים והניסיון היישומי בנכון, דוגמת אלה שלנו כאן במוביליטי פרו, מאפשרים לעסקים לקצור רווחים משמעותיים, לפשט פעולות ולהוזיל עלויות. למעשה, מרבית מוצרי הניידות המוצגים על ידינו,כגון MaaS360, PingIdentity ו-Egnyte כבר שולבו, אם לא עברו בשלמותם, לענן.