We Are Identity

"ניהול זהות וגישה (IAM) הוא תחום האבטחה המאפשר לאנשים הנכונים לגשת למשאבים הנכונים בזמנים הנכונים ומן הסיבות הנכונות." (גרטנר)

מכשירים ויישומים ניידים רשתות חברתיות שירותים מבוססי ענן, כגון Gmail, Dropbox, Office365, Salesforce.com. יישומי חברה, כגון SAP, Visual Studio. מערכות תאגידיות קנייניות. וכו', וכו', וכו'. למשתמשים כיום יש גישה למגוון יישומים על גבי ערוצים מרובים, בכל מספר של תפקידים ועם זכויות משתמש המשתנות מיישום ליישום, ולעתים, ממכשיר למכשיר. כתוצאה מכך, התפקיד של ניהול ואכיפת כללי ומדיניות הגישה הפך למסובך יותר לאין שיעור, ומציג דרישות קשות בפני יישומו של מנגנון ניהול זהות וגישה כלשהו בארגון.

ברור מאליו כי אין די בפתרונות התחברות בודדים הזמינים באופן פומבי (לדוגמה התחברות לגוגל או לפייסבוק), העוקפים לחלוטין מערכות פנימיות. זאת ועוד, רבים מפתרונות ניהול הזהות והגישה המסחריים אינם מעניקים גישה למכשירים ניידים. אנו במוביליטי פרו מסתמכים על Ping Identity, פתרון ניהול זהות וגישה ידידותי, המציע פתרון זהות הוליסטי ללקוחות, לשותפים ולעובדים בכל הנוגע לאינטראקציה עם חברה ספציפית.

for more info visit –
www.Pingidentity.com