ניהול ניידות בחברות

קיים קשר מורכב בין אבטחת הארגון שלכם באמצעות הטמעת אסטרטגיה של ניידות לבין האופן בו הנכם מנהלים את הסביבה ההטרוגנית ביותר הקשורה לאותה הטמעה עצמה. על מנת לשפוך מעט אור על הצהרה זו, הבה נשוב ל-BYOD . להלן ולו מעט מן הסוגיות ברמת הניהול הכרוכות ב-BYOD:

  • פלטפורמות מרובות למכשירים ניידים, לרבות מערכות הפעלה ניידות (iOS ו-Android) עבור טלפונים ומחשבי לוח, Windows עבור מחשבים ניידים ועוד.
  • יצירת סקירה מרוכזת של כל המכשירים הניידים בארגון, לרבות מכשירי BYOD, בהקשר של כל משאבי המחשוב של ארגון.
  • ניהול מדיניות, ציות, ניהול סיכונים וכו', הנידונים לעיל.
  • ניהול יישומים תאגידיים המותקנים על מכשירי BYOD.
  • דחיפת מדיניות ועדכוני יישומים למכשירי BYOD

במונחים של הענף, אנו מכנים תחום זה של ניהול IT בשם Enterprise Mobility Management ("ניהול ניידות בחברות"), או EMM, ואנו במוביליטי פרו פיתחנו פקחות בעלת בסיס רחב בתכנון ובפריסתו של MaaS360, פתרון ה-EMM המוביל בשוק של IBM, כולל כיסוי עבור יישומי צד שלישי ושילובם עם מערכו תשתית אחרות, כגון Active Directory, שרתי דואר וכו'.

For more info visit –
www.MaaS360.com